Kundeservice +45 40 22 45 25

Åben alle hverdage kl. 09.00 – 16.00

Prisgaranti

Valget nærmer sig med hastige skridt og du vil gerne nå ud til dine potentielle vælgere
og fortælle dem om dit kandidatur, men hvordan er det nu lige med de valgplakater? Hvor må de hænge, hvordan får man hjælp til at hænge dem op, hvordan skal de se ud osv. Det kan hurtigt komme komme til at virke uoverskueligt, men frygt ej, for vi står klar til at guide dig igennem processen. Derfor har vi nedenfor samlet nyttig info om valgplakater.

En valgplakat er en kandidats eller et partis måde at gøre opmærksom på sig selv, og nå ud til borgere. En valgplakat er ifølge loven defineret som “Valgagitatoriske meddelelser på en
vejrbestandig plade, som
ikke må være større end 0,8 m2.”

PLAKATENS STØRRELSE

Det er væsentligt at bide mærke i størrelsen på valgplakaten, eftersom plakaterne ifølge loven ikke må være større end de 0,8 m2. Dernæst til kvalitet på plakaterne, for med det klassiske danske vejr skal plakaterne kunne modstå lidt af hvert ift vind og vejr. Vores plakater er derfor naturligvis af god kvalitet og egnet til det danske vejr.

I modsætning til andre former for plakater, såsom cirkus, festival, koncerter eller byfester, kræves der her IKKE nogen tilladelse fra vejmyndigheden eller kommunerne for at hænge valgplakater op, såfremt de ikke hænges op på private fællesveje, hvorfor det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for opsætning af valgplakater. Såfremt du ønsker at hænge større valgplakaterne, bannere eller skærme op, kræves der en tilladelse fra kommunen eller vejmyndigheden før det kan lade sig gøre.

Regler for opsætning af valgplakater er følgende: Valgplakater ophængt på offentlige veje skal overholde vejlovens §103. Hvis valgplakaterne derimod skal hænges op på private fællesveje, skal de leve op til reglerne fremsat i privatvejslovens §66 a-b.

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), som har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignede) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person (kontaktperson), som repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignede. Som følge af lovændringen i 2017 gælder det nye krav om oplysningen af e-mailadresse.

HVOR MANGE PLAKATER?

Der er ingen begrænsning på, hvor mange valgplakater den individuelle kandidat må hænge op, hvorfor det er op til den enkelte kandidat/det enkelte parti. Antallet afhænger derimod ofte af behov og/eller pengepungen, dog skulle spørgsmålet om penge ikke blive et problem, når du handler på www.alttilpolitikeren.dk eftersom vi stræber efter at levere god kvalitet til billige penge.

Fordelene ved at vælge en del plakater er mange, og det må naturligvis påpeges at du kan nå ud til flere potentielle vælgere, hvis du vælger en god portion plakater. Flere valgplakaterne giver simpelthen en større eksponering, hvilket må formodes at have en større effekt, eftersom flere potentielle vælgere ser dine plakater og dermed gøres opmærksom på dit kandidatur. Flere valgplakaterne giver dig også muligheden for at nå ud til alle dele af byen, hvori dit kandidatur finder sted, og folk bliver herved jævnligt mindet om dit kandidatur, når de ser dine valgplakaterne, hvilket også må formodes at forstærke valgplakatens effekt.

HVEM BETALER?

Valgplakaterne bliver enten betalt af kandidaten selv, ens parti eller private virksomheder. Nogle gange er det muligt for kandidaten at få økonomisk støtte fra sit parti, mens det  i andre tilfælde ikke er en mulighed. Kandidaterne kan ligeledes være så heldige at modtage økonomisk støtte fra private virksomheder. Såfremt kandidaterne modtager økonomisk fra enten deres parti eller en given virksomhed, kan de naturligvis bruge denne støtte til at købe valgplakaterne.

Hvad er prisen?

Hos os kan du bestille flotte, klassiske og robuste valgplakater, som er egnet til det danske vind og vejr. Valgplakaterne fås i størrelsen 60 x 80 cm og er i solid kvalitet af enten 3,5mm eller 5mm kanalplader, som gør dem yderst praktiske og lette at arbejde med. Valgplakaterne kan fås som enten direkte tryk eller opklæbet efter kundens ønske.

Prisen afhænger naturligvis af hvilke type, der vælges. Ligesom stykprisen også veksler alt efter, hvor mange der købes. Stykprisen falder for jo flere, du bestiller, hvorfor det med udgangspunkt i stykprisen er billigere at købe flere. F.eks. koster vores 3,5mm kanalplade (m. direkte tryk) 60 x 80 cm kun kr. 16,2 DKK pr. stk. ved 2000 stk. Mens f.eks. vores 5mm kanalplade (opklæbet) 60 x 80 cm koster kr. 15,14 DKK pr. stk. ved 1000 stk.

Skal du have færre end ovenstående, stiger stykprisen en smule, mens den falder, såfremt du bestiller flere. Du er også meget velkommen til at ringe på 40 22 45 25 for et skræddersyet tilbud til dig.

Se alle vores priser her: https://www.alttilpolitikeren.dk/vare/valgplakater/

HVEM HÆNGER OP?

I langt de fleste tilfælde er det partier, kandidater eller parti soldater, som står for ophængningen af valgplakater i forbindelse med deres kampagne. Det er meget vigtigt, at det af valgplakaten fremgår, hvem der har iværksat ophængning, som ligeledes er ansvarlig for ophængning og dermed også nedtagning af valgplakaten. Den ansvarlige herfor er altid den fysiske eller juridiske person, som er angivet ved navn og adresse på plakaten.

Som nævnt tidligere, kræves der ikke en særlig tilladelse fra kommunen for at hænge almindelige valgplakater (som ikke er større end 0,8 m2) op. Dog er der visse retningslinjer, som skal overholdes, såfremt man ønsker at hænge andre typer af valgplakater (såsom plakater med andre mål, skærme med levende tekst eller bannere) op og man skal ligeledes have en tilladelse fra kommunen hertil.

HVOR MÅ PLAKATERNE HÆNGE?

Valgplakaterne må ophænges på offentlige veje. Valgplakaterne kan hænges op på vejtræer, hegn og indretninger fæstnet til jorden, og som har til formål at fremvise valgplakater. Valgplakaterne må ligeledes ophænges på master til vejbelysningen samt master til elforsyningen.

Det er vigtigt, at valgplakaterne ophænges forsvarligt, således at de ikke er til gene for andre. Dette betyder, at plakaterne IKKE må hænge steder, hvor de dækker for autoriserede afmærkninger, herunder vejvisningstavler, færdselstavler eller andet lignede udstyr. Ligesom de ikke må ophænges, hvor de forhindrer oversigtsforhold, eller hvor de kan udgøre en fare for trafiksikkerheden.

I forbindelse med ophængningen af valgplakater, er det ligeledes ekstremt vigtigt at udvise hensyn, således at der ikke påføres skader eller ændringer på master, vejtræer eller hegn, når plakaterne ophænges. Det er derfor også forbudt at sømme, nagle eller skrue valgplakaterne fast til træerne. Det er ligeledes forbudt at save eller beskære grene på træerne for at få plads til valgplakaten. Til fastgørelsen af plakater, anbefaler vi derfor strips, som er den mest effektive måde at fastgøre valgplakaterne til elementer på.

Hvor må plakaterne ikke hænge?

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der ligeledes er en del steder, hvor valgplakaterne IKKE må hænge. For at gøre det mere overskueligt for jer, har vi nedenfor samlet en række placeringer, hvor valgplakater ikke må hænge.

Valgplakater må IKKE hænges op følgende steder:

Det fremgår desuden af privatvejslovens §66 a, stk. 4 og vejlovens §84, stk. 3, at valgplakaterne ikke må hænges op på en måde, så de kommer til at dække for den autoriserede afmærkning (f.eks. vejskilte), eller så de virker forstyrrende for oversigtsforholdene, og derved er til fare for sikkerheden i trafikken.

HVORNÅR MÅ PLAKATERNE SÆTTES OP OG FJERNES?

Valgplakater må ophænges på offentlige veje i forbindelse med forskellige valg, såsom kommunal- og regionsvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til Europaparlamentet og andre valg, som afholdes på et offentligt grundlag (Det kunne f.eks. være et menighedsrådsvalg). Valgplakaterne må opsættes fra den fjerde lørdag før valgdagen, og dette må ske fra døgnets begyndelse. Såfremt folketingsvalget finder sted den 17 juni 2019 som seneste dato for afholdelse, må valgplakaterne hænges op fra den 25 maj 2019.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at valgplakaterne skal være taget ned senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning. Dette gælder ligeledes for de materialer, der er blevet brugt ved ophængningen af valgplakaterne.

Hvornår kan myndighederne tage plakaterne ned, og hvem skal betale udgifterne herfor?

Såfremt der hænger valgplakater, som ikke lever op til lovens krav, skal vejmyndigheden/vejbestyrelsen give besked herom til den, som er ansvarlig for ophængning af valgplakaterne. Fra beskeden er givet til plakaterne skal være fjernet, har man 24 timer. Såfremt valgplakaterne ikke er fjernet inden for de 24 timer, har vejmyndigheden/vejbestyrelsen ret til at fjerne dem. Dette gælder desuden, hvis valgplakaterne stadig hænger uden for det tilladte tidsrum, såsom mere end de 8 dage efter valget.

Vejmyndigheden/vejbestyrelsen kan yderligere nedtage valgplakater, hvis der ikke er de nødvendige kontaktoplysninger på den, som har iværksat ophængningen af valgplakaterne og dermed har ansvaret herfor.

Hvis valgplakaterne er til fare for trafikken, kan både politiet og vejmyndigheden/vejbestyrelsen uden videre tage dem ned. Efter at vejmyndigheden/vejbestyrelsen eller politiet har nedtaget valgplakaterne, bliver de opbevaret i 6 måneder, og såfremt de ikke er hentet inden denne frist, bliver de destrueret.

Vejmyndigheden/vejbestyrelsen og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og eventuel reparation af beskadigede træer og master m.m. skal som udgangspunkt dækkes af den, som er ansvarlig for opsætning af valgplakaterne. Hvis man ikke kan pålægge ophængeren udgifterne, kan man pålægge den juridiske eller fysiske (partiet eller kandidaten) person at betale udgifter, såfremt han eller hun ikke kan bevise, at valgplakaterne er sat op på den pågældendes foranledning.

HVORFOR BENYTTE SIG AF VALGPLAKATER?

Valgplakater er uden tvivl en fantastisk måde til at gøre opmærksom på sit kandidatur og blive set på, da der næsten ikke er nogen grænse for, hvor man plakater der må ophænges og man derved kan nå ud til rigtig mange borgere i det område, hvor ens kandidatur finder sted.

Med vores mere og mere digitale verden, er de sociale medier naturligvis også en oplagt mulighed for kandidaterne til at nå ud til potentielle vælgere. Men ligesom med partiers hjemmesider og vælgermøder, skal vælgere med sociale medier selv aktivt gå ind og søge efter det, før at vil proppe op i vælgernes søgefelt. Hvorimod valgplakaterne bliver set af vælgerne uanset om de ønsker det eller ej, eftersom de hænger på gaden. Den stor eksponering som valgplakater giver, ligger måske også til grund for at valgplakater ifølge flere studier blev vurderet til at have den største effekt under en valgkampagne.

Valgplakater er desuden med til at skabe først interesse og dernæst genkendelse af et ansigt eller et navn blandt vælgere, som kan bruges til at få et hurtigt budskab omkring kandidatens værdier og holdninger ud. F.eks. hvis en vælger ofte har set den samme valgplakat med et stærkt budskab, vil der for vælgeren opstå en vis genkendelse hver gang vedkommende kommer forbi netop denne valgplakat”. Denne genkendelse kan få stor betydning og generelt have en stor effekt for når vælgerne skal til stemmeboksen, eftersom de fleste er mere tilbøjelige til at stemme på et navn, som de genkender. Det har derfor især stor gavn for nye eller relativ ukendte politikere. En god valgplakat er derfor mere end bare en plakat, det er en god måde at differentiere og positionere sig på, og ikke mindst skabe genkendelse blandt potentielle vælgere.

Såfremt man ønsker yderligere midler til at fremme ens kandidatur på, kan vi desuden anbefale andre produkter såsom Roll-up banner, flyers og visitkort, samt meget mere som kan ses her: https://www.alttilpolitikeren.dk

Vi ønsker et rigtig godt valg!

Skriv et svar

Projekter og lærred

Hvis du har brug for at blive set eller vise noget, så har vi løsningen til dig.

Udlejningsdatoer

Her kan du se hvornår udlejningsproduktet er ledigt næste gang.